Medisch

Kleincellige longkanker

Ongeveer 20% van de gevallen van longkanker is kleincellig. Deze vorm van longkanker kenmerkt zich door hele kleine, kwetsbare cellen die zich bijzonder snel delen. Hierdoor kunnen zij zich snel door het lichaam verspreiden. Vaak is kleincellige longkanker dan ook al uitgezaaid op het moment dat klachten ontstaan. De behandeling van kleincellige longkanker is anders dan bij niet-kleincellige longkanker. In de meeste gevallen zal er niet operatief worden ingegrepen, maar wordt er behandeld door middel van chemotherapie en radiotherapie (bestraling).

Symptomen kleincellige longkanker?

De klachten of symptomen van longkanker worden niet alleen veroorzaakt door de tumor zelf, ook de eventuele uitzaaiingen door het lichaam en hun invloed op de werking van andere organen, kunnen klachten veroorzaken. Zie ook: Symptomen van longkanker.

 

Klachten die als direct gevolg van de tumor ontstaan, zijn bijvoorbeeld: hoesten, opgeven van bloed bij het slijm, kortademigheid met soms een piepende ademhaling en herhaaldelijk optredende ontstekingen van de luchtwegen.

 

Ook als gevolg van de uitzaaiingen kunnen diverse klachten of symptomen optreden. Door vergrote lymfeklieren kan het dichtdrukken van de holle bovenste lichaamsader optreden (vena cava superior-syndroom), gekenmerkt door uitgezette aderen in de hals, opgezet gelaat en armen en klachten van hoofdpijn en pijn en stuwing in het hoofd bij het voorover bukken. Heesheid kan een gevolg zijn van het kapot gaan van de zenuw die naar de stemband gaat door druk van vergrote lymfeklieren of door de tumor zelf. Pijn in de borstkas kan optreden door ingroei in de borstwand. Slikklachten kunnen ontstaan door vergrote lymfeklieren die de slokdarm dicht drukken.

 

Omdat deze tumor zich snel uitzaait door het lichaam, kunnen ook klachten elders in het lichaam optreden. Botpijnen, zowel in de rug als in de armen of benen, berusten op uitzaaiingen in het bot. Hoofdpijn kan berusten op uitzaaiingen in de hersenen. Uitzaaiing in de lever kan pijn geven, maar ook verantwoordelijk zijn voor geelzucht (ook bij niet-kleincellige longkanker).

 

De tumorcellen kunnen ook bepaalde stoffen afscheiden of endocriene klieren (klieren die bepaalde stoffen aanmaken of afgeven) beïnvloeden. Hierdoor kan bijvoorbeeld een laag natriumgehalte in het bloed ontstaan en het kalkgehalte in het bloed kan worden verhoogd. Ook kunnen er symptomen optreden die passen bij vervrouwelijking van de man, zoals borstontwikkeling en verlies van het mannelijk beharingpatroon.

De behandeling

De onderzoeken zijn onder andere bedoeld om vast te stellen of er sprake is van beperkte (limited disease) of uitgebreide ziekte (extensive disease).

 

Wanneer er sprake is van een zeer kleine tumor zonder tekenen van uitzaaiing, volgt chirurgische behandeling waarbij de tumor met omringend weefsel wordt verwijderd, gevolgd door behandeling met chemotherapie. Dit laatste gebeurt om eventuele zeer kleine uitzaaiingen, die met de onderzoeken niet te vinden zijn, uit te roeien. Vaak wordt de diagnose kleincellige longkanker pas na de operatie gesteld.

 

Bijna nooit is chirurgische verwijdering van de tumor mogelijk, omdat er te veel uitzaaiingen zijn, en is behandeling met chemotherapie de standaardbehandeling. Meestal gaat het hierbij om 5 of 6 kuren van een combinatie van verschillende celdodende geneesmiddelen. Als de ziekte beperkt is tot de borstkas, wordt vaak gekozen voor een gelijktijdige behandeling van chemotherapie met radiotherapie, soms ook eerst chemotherapie gevolgd door radiotherapie (bestraling) op de tumor en klieren in de borstkas en op het hoofd. Dit laatste is nodig, omdat geneesmiddelen niet goed doordringen in de hersenen en eventueel aanwezige microscopisch kleine uitzaaiingen daar niet worden uitgeroeid.

 

Meer lezen over chemotherapie.

Prognoses

Bij inschatten van overlevingskansen wordt altijd uitgegaan van gemiddelden. Dat zegt dus weinig over hoe het u zal vergaan. Als u graag overlevingscijfers van kleincellige longkanker wilt zien, klik dan hier.

Meer informatie