Nieuws

20 november 2010

Nieuw longkanker medicijn voor specifieke groep patiënten


Voor longkankerpatiënten met een specifieke genbeschadiging is een nieuw medicijn ontwikkeld. Het selectieve medicijn crizotinib sloeg bij meer dan de helft van de patiënten goed aan, schrijven Eunice Kwak c.s. in The New England Journal of Medicine.
Specifieke genbeschadigingen bij kanker vormen een belangrijk doelwit voor gerichte therapieën. Actieve mutaties of translaties van het ALK-gen (anaplastic lymphoma kinase) komen in verschillende typen kanker voor, zo ook in 2 tot 7 procent van de niet-kleincellige longtumoren.
Preklinische analyses hadden al aangetoond dat een selectieve ALK-remmer de proliferatie van cellen met een genetische verandering van ALK vermindert. Kwak c.s onderzochten in een klinisch fase-1-onderzoek het effect van de orale selectieve ALK-remmer crizotinib bij 82 patiënten met ALK-positieve, niet-kleincellige longkanker. Opvallend was dat de meeste van deze patiënten relatief jong waren en niet rookten.
Na zes maanden bleek de therapie bij 47 patiënten goed aangeslagen en bij 27 patiënten bleef de situatie stabiel ten opzichte van het begin van de studie. De meest gerapporteerde bijwerkingen van het nieuwe medicijn waren een milde vorm van misselijkheid en braken.

Bron: New England Journal of Medicine