Onderzoeken waar u mee te maken krijgt

Longpunctie

Een longpunctie is een onderzoek waarbij een dunne naald van buitenaf in uw long wordt ingebracht om een heel klein stukje weefsel weg te halen. Dit onderzoek kan verricht worden door de longarts of door de radioloog. Meestal vindt de punctie plaats onder geleide van een CT-scan, soms via doorlichting (soort X-thorax).

Waarom krijg ik dit onderzoek?

Een longpunctie wordt uitgevoerd indien er sprake is van een afwijking in het longweefsel, en met bronchoscopie of ander onderzoek niet gelukt is om erachter te komen wat die afwijking precies is.

Hoe gaat dit onderzoek?

In de onderzoekskamer moet u uw bovenkleding uittrekken en op de onderzoekstafel gaan liggen. Afhankelijk van de plaats van de afwijking, ligt u op uw buik of op uw rug. Met behulp van een röntgenapparaat wordt gekeken waar precies geprikt moet worden. De arts geeft een plaatselijke verdoving op de plek van de afwijking. Soms wordt er een klein sneetje gemaakt op de plek waar geprikt gaat worden. In sommige gevallen zal de arts een aantal keren prikken om weefsel op verschillende plaatsen weg te halen. Het verkregen weefsel wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht of op kweek gezet.

Is het vervelend?

Over het algemeen veroorzaakt de punctie weinig ongerief. Na de punctie kunt u enkele malen wat bloed ophoesten. Dit verdwijnt doorgaans vrij snel.

Moet ik me voorbereiden?

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen. U mag van tevoren normaal eten. Meestal krijgt u vlak voor het onderzoek een tabletje om te ontspannen. U kunt hier wat slaperig of suf van worden.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek wordt u weer verplaatst naar uw eigen bed. U moet een uur plat blijven liggen, en daarna nog vier uur in bed blijven. Gedurende deze tijd zal uw bloeddruk en pols regelmatig gecontroleerd worden. U mag normaal eten en drinken.

Als u na het onderzoek bloed ophoest of benauwd wordt dan moet u de afdelingsarts waarschuwen.

Bij ongeveer twee van de tien mensen gebeurt het dat de long na dit onderzoek lucht lekt. Dan kan een klaplong ontstaan, waarbij de long inklapt. Als het een kleine klaplong is dan gaat het met bedrust vanzelf weer over. Als het een grotere klaplong is dan zal de arts een slangetje (drain) in de borstholte inbrengen zodat de lucht verwijderd kan worden en de long weer terug kan plooien.

Na ongeveer 4 uur wordt er een longfoto gemaakt. Wordt hierop geen (grote) klaplong gezien of een bloeding in de long, dan mag u naar huis.

Wanneer en hoe krijg ik de uitslag?

De resultaten van het onderzoek worden doorgestuurd naar uw behandelend arts. Die zal ze in het volgend gesprek met u bespreken. Meestal ongeveer een week na het onderzoek.