Medisch

Longpunctie

Een longpunctie is een onderzoek waarbij een dunne naald van buitenaf in uw long wordt ingebracht om een klein stukje weefsel weg te halen. Dit wordt gedaan door de longarts of de radioloog. Meestal vindt de punctie plaats met behulp van een CT-scan, soms via doorlichting (soort X-thorax).

Waarom krijg ik dit onderzoek?

Een longpunctie wordt uitgevoerd als er sprake is van een afwijking in het longweefsel en het met een bronchoscopie of een ander onderzoek niet gelukt is om erachter te komen wat die afwijking precies is.

Hoe gaat dit onderzoek?

In de onderzoekskamer moet u uw bovenkleding uittrekken en op de onderzoekstafel gaan liggen. Afhankelijk van de plaats van de afwijking, ligt u op uw buik of op uw rug. Met behulp van een röntgenapparaat wordt gekeken waar precies geprikt moet worden. De arts geeft een plaatselijke verdoving op de plek van de afwijking. Soms wordt er een klein sneetje gemaakt op de plek waar geprikt gaat worden. In sommige gevallen zal de arts een aantal keren prikken om weefsel op verschillende plaatsen weg te halen. Het verkregen weefsel wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht of op kweek gezet.

Is het vervelend?

Over het algemeen veroorzaakt de punctie weinig ongemak. Na de punctie kunt u enkele malen wat bloed ophoesten. Dit verdwijnt doorgaans vrij snel.

Moet ik me voorbereiden?

Voor dit onderzoek wordt u opgenomen. U mag van tevoren normaal eten. Meestal krijgt u vlak voor het onderzoek een tabletje om te ontspannen. U kunt hier wat slaperig of suf van worden.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek wordt u weer verplaatst naar uw eigen bed. U moet een uur plat blijven liggen, en daarna nog vier uur in bed blijven. Gedurende deze tijd zal uw bloeddruk en pols regelmatig gecontroleerd worden. U mag normaal eten en drinken.
Als u na het onderzoek bloed ophoest of benauwd wordt, dan moet u de afdelingsarts waarschuwen.

Bij ongeveer twee van de tien mensen gebeurt het dat de long na dit onderzoek lucht lekt. Dan kan een klaplong ontstaan, waarbij de long inklapt. Als het een kleine klaplong is, gaat het met bedrust vanzelf weer over. Als het een grotere klaplong betreft, zal de arts een slangetje (drain) in de borstholte inbrengen. ZO kan de lucht verwijderd worden en kan de long weer terugplooien.

Na ongeveer 4 uur wordt er een longfoto gemaakt. Wordt hierop geen (grote) klaplong gezien of een bloeding in de long, dan mag u naar huis.

Wanneer en hoe krijg ik de uitslag?

De resultaten van het onderzoek worden doorgestuurd naar uw behandelend arts. Die zal ze in het volgend gesprek met u bespreken. Meestal gebeurt dit ongeveer een week na het onderzoek.